Erori în folosirea semnelor de punctuație și de ortografie în limbajul cotidian